Schody, podobnie jak windy i pochylnie, są podstawowym elementem służącym do komunikacji pionowej. Spotykamy je wszędzie, począwszy od wnętrz budynków, aż po otwarte tereny zewnętrzne. Wymiary schodów określają przepisy. Biorą one pod uwagę rodzaj budynków, ich otoczenie oraz ukształtowanie terenu. Wszystkie ważne elementy znajdujące się w przestrzeni publicznej muszą posiadać odpowiednie oznaczenia. Nie inaczej jest w przypadku schodów. Jak w prawidłowy sposób oznakować schody?

Oznakowanie schodów zgodnie z bhp – jak zrobić to prawidłowo?

By w pełni ochronić użytkowników schodów przed ewentualnym niebezpieczeństwem związanym z niewłaściwym oznaczeniem tego typu konstrukcji, trzeba wziąć pod uwagę wiele istotnych i zróżnicowanych czynników. Przede wszystkim musimy mieć na uwadze, że użytkownikami będą zarówno osoby pełnosprawne, jak i te z zaburzeniami widzenia. Znaki podłogowe muszą być zatem możliwe do zlokalizowania za pomocą zmysłu dotyku (służy temu np. materiał o innej fakturze). Zwracajmy uwagę na to, by oznakowanie schodów bhp umieszczać na pionowej i poziomej części stopnia. Wówczas możliwe będzie zobaczenie znaku zarówno z góry, jak i z boku.

Wystrzegajmy się przyklejania oznaczeń zrobionych z dwóch, nieznacznie różniących się materiałów. Niski kontrast może utrudnić dostrzeżenie oznakowania. Jeśli tylko zastosujemy się do powyższych zaleceń, rozmieścimy znaki zgodnie z przepisami i będziemy unikać najtańszych rozwiązań, możemy mieć pewność, że schody zostaną oznakowane prawidłowo.

Oznaczenia schodów – w jakich miejscach je stosować?

O tym, w jakich miejscach stosować oznaczenia schodów, mówi wyraźnie ust. 4 paragrafu 71. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst ogłoszono w Dzienniku Ustaw 2019 poz. 1065). Dowiadujemy się z niego, że w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz obiektach użyteczności publicznej widoczne krawędzie stopni powinny odróżniać się kolorem kontrastującym z barwą posadzki.

Jednocześnie paragraf 306 mówi o tym, że powierzchnie spoczników i pochylni powinny być wykończone tak, by wyróżniały się barwą, fakturą lub odcieniem. Pas wyróżniający powinien mieć 30 cm szerokości, licząc od krawędzi, która rozpoczyna i kończy bieg schodów lub pochylni.

Dobrą praktyką jest również oznaczanie schodów ruchomych. Można to zrobić np. za pomocą kontrastowych pasów przed wejściem na stopnie zarówno na górze, jak i na dole.

W jaki sposób montować oznakowanie schodów?

Zabierając się za montaż oznakowań w budynkach użyteczności publicznej, musimy pamiętać o kilku istotnych zasadach. Znak powinien znaleźć się 50 cm przed pierwszym stopniem prowadzącym w górę i 50 cm przed pierwszym stopniem w dół. Dodatkowo krawędzie granicznych stopni każdego biegu należy oznaczyć ostrzegawczym pasem kontrastowym (często jest to żółto-czarna taśma o szerokości 8-10 cm). Pamiętajmy, że przepisy nie mówią nic o obowiązku oznaczania każdego pojedynczego stopnia pasami ostrzegawczymi. Schody jako całość powinny jednak posiadać odpowiednie znaki bezpieczeństwa.

Kolejna zasada mówi o tym, że standardowe, spotykane w budynkach oznakowanie ewakuacyjne, informacyjne i ostrzegawcze, powinno mieć charakter stały. Można jednak zamiennie używać pasów bezpieczeństwa i znaków.

Oznaczenie schodów – jakie są wymagania?

Zgodne z przepisami oznaczenie schodów bhp powinno być wykonane w taki sposób i z takich materiałów, aby możliwe było skuteczne zlokalizowanie schodów w przestrzeni.

W budynkach użyteczności publicznej, jak również w zakładach produkcyjnych i przemysłowych, muszą być zastosowane odpowiednie rozwiązania techniczne i plastyczne, by oznakowanie nie pozostawiało żadnych wątpliwości co do istnienia schodów w tym właśnie miejscu. Trzeba też pamiętać o tym, by wyróżnić spoczniki pasem (o minimalnej szerokości 30 cm). Można w tym celu użyć innego koloru lub materiału o innej fakturze. Wyróżnienie powinno obejmować także pochylnie na drogach ewakuacyjnych.

Oznakowanie schodów znakami bezpieczeństwa – jakie znaki stosować?

Jeśli chcemy zadbać o prawidłowe oznaczenia schodów, nie będzie to trudne. Mamy wiele możliwości, a to, na którą z nich się zdecydujemy, zależy od kilku czynników.

  • Lokalizacja – jest istotna z punktu widzenia trwałości oznaczeń. Na terenach zewnętrznych będą one wystawione na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Znaki muszą być zatem solidnie wykonane i trwale zamontowane do podłoża (np. za pomocą mocnego kleju).
  • Intensywność użytkowania – to kolejna ważna cecha. W przypadku naklejek na posadzce jest to główna rzecz brana pod uwagę przy wyborze właściwego rozwiązania. Jeśli mamy do czynienia z budynkiem użyteczności publicznej i wiemy, że znakowane miejsce będzie użytkowane przez wiele osób, musimy pamiętać, że znaki podłogowe powinny mieć wysoką odporność na ścieranie. Nie może to być produkt najtańszy. Warto wybierać rozwiązania sprawdzonych producentów. Nie będzie miał znaczenia fakt, że prawidłowo oznaczyliśmy schody, jeśli po kilku dniach lub tygodniach naklejki znikną.
  • Odczucia estetyczne – inne wymagania będą miały przestrzenie magazynowe lub przemysłowe, inaczej zaś podejdziemy do znakowania powierzchni w miejscach, w których estetyka odgrywa większą rolę. Z tego względu zastosowane zostaną różne rozwiązania. Dużym powodzeniem cieszą się tablice informacyjne, a także jedno- bądź wielokolorowe taśmy podłogowe, służące m.in. do oznaczania krawędzi stopni.

Różnice w oznakowaniu schodów wewnętrznych i zewnętrznych

Nieco inny charakter konstrukcji umieszczonych na świeżym powietrzu oraz tych, ukrytych w budynkach, sprawia, że wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów schodów znacznie się różnią.

Schody na zewnątrz

Tę kwestię reguluje rozdział 5. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, który w całości poświęcony jest schodom i pochylniom zewnętrznym. Informacje, które możemy tam znaleźć, mówią między innymi o tym, jaka powinna być szerokość schodów, wielkość poszczególnych stopni, liczba stopni w biegu itp. W konstrukcjach kilkubiegowych musi występować od 3 do 13 stopni w biegu, w jednobiegowych – maksymalnie 17. Zapisy uwzględniają też spoczniki schodów, kąty łamania biegów (mogą być łamane pod kątem 90 lub 180 stopni albo proste), a także obowiązek montowania balustrad i poręczy.

Schody wewnątrz

Informacje na ten temat znajdziemy w rozdziale 4. działu III Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Są to przepisy, które zobowiązują inwestorów i właścicieli budynków do udostępniania schodów stałych (również pochylni ruchomych), umożliwiających dotarcie do pomieszczeń, znajdujących się na różnych poziomach budynku. Przepisy określają szczegóły dotyczące maksymalnej liczby stopni w biegu, maksymalnej wysokości stopni oraz minimalnej szerokości użytkowej biegu i spocznika.

W przypadku schodów wewnętrznych musimy też pamiętać, że szerokość użytkowa biegów i spoczników w klatkach schodowych, będących drogami ewakuacyjnymi z budynków użyteczności publicznej, zależeć będzie od liczby osób, mogących przebywać jednocześnie na danej kondygnacji.

Oznaczenia schodów – podsumowanie

Mając do dyspozycji wiele rozmaitych rozwiązań, można w łatwy sposób spełnić wymogi stawiane przez przepisy określające sposoby znakowania schodów. W TLI pomożemy Ci znaleźć produkt, który w pełni zaspokoi wszystkie Twoje oczekiwania. Zapoznaj się z bogatą ofertą rozwiązań obejmujących m.in. taśmy czy znaczniki podłogowe i w prawidłowy sposób oznakuj obiekty, za które odpowiadasz.

You cannot copy content of this page