Oznakowanie przestrzeni przemysłowej i jej rozkładu za pomocą specjalnych taśm podłogowych to dziś podstawa organizacji wizualnej miejsc pracy według filozofii 5S i systemu zarządzania Lean Management. Jednoznacznie oznakowane przestrzenie produkcyjne, magazynowe i przemysłowe to dziś podstawa bezpiecznego poruszania się w tego typu miejscach, a jednocześnie najlepszy sposób na pełne wykorzystanie przestrzeni w sposób wydajny i logiczny. Jakie taśmy do tego typu zastosowań można spotkać na rynku i jak się je wykorzystuje?

Taśmy produkcyjne do znakowania hal

Stosowane dziś powszechnie taśmy oznaczeniowe to jedna z podstawowych metod wyznaczania ciągów komunikacyjnych w różnorodnych zakładach pracy, obiektach produkcyjnych, magazynach i budynkach przemysłowych. Wykazujące się zwiększoną wytrzymałością taśmy doskonale zastępują linie malowane farbą – ich wymiana w przypadku zniszczenia nie jest trudna, a sam montaż nie wymaga zatrzymywania procesów produkcyjnych wewnątrz budynku. Tym, czym jednak taśmy zasługują na największą uwagę jest ich różnorodność i bardzo szerokie możliwości montażowe.

 taśmy produkcyjne

Taśmy jednokolorowe to najbardziej podstawowa wersja taśm oznaczeniowych, stosowana do wyznaczania ciągów komunikacyjnych, miejsc magazynowych czy poszczególnych stanowisk pracy. Przykładowo, taśmą żółtą może zostać oznaczona droga od wejścia do magazynu, czerwoną do strefy produkcyjnej, a czarną do biur czy innego punktu obiektu. Możliwości jest wiele, a cel jeden – usprawnić ciągi komunikacyjne w obiekcie i zwiększyć bezpieczeństwo pracowników do maksimum.

 taśmy produkcyjne

Innym wariantem taśm są taśmy dwukolorowe, najczęściej stosowane ostrzegawczo lub do wydzielania konkretnych sektorów składowania. Taśmy takie znajdują szerokie zastosowanie w magazynach i obiektach, po których poruszają się różnego rodzaju pojazdy: taśma dwukolorowa może wyznaczać strefę załadunku, miejsca postojowe dla maszyn czy też określać w którym miejscu powinny znajdować się odstawione palety. Dodatkowo, taśmy dwukolorowe często stosuje się w miejscach instalacji obiektów, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu poruszania się po zakładzie – progów, podwieszanych belek, ostrych zakrętów czy innego rodzaju wystających elementów konstrukcyjnych.

 taśmy produkcyjne

Ciekawą odmianą taśm oznaczeniowych są taśmy podłogowe fluorescencyjne, które doskonale sprawdzają się przy wyznaczaniu dróg ewakuacyjnych z budynku i korytarzy awaryjnych. Taśmy takie można instalować zarówno jako linie ciągłe wyznaczające fizycznie korytarz ruchu, jak i przycinać do oznakowania schodów, przeszkód i innych elementów mogących narażać bezpieczeństwo pracowników podczas ewakuacji. Taśmy fluorescencyjne to podstawa wyposażenia BHP miejsc produkcyjnych i jeden z najważniejszych elementów wizualnych każdego zakładu.

Korzyści ze stosowania taśm produkcyjnych

Zastosowanie taśm oznaczeniowych dla ciągów komunikacyjnych wewnątrz zakładów przemysłowych to dziś najbardziej podstawowe i ekonomiczne rozwiązanie pozwalające na skuteczną organizację ogromnych obiektów produkcyjnych i zapewnienie wymaganego w nich bezpieczeństwa. Wśród najważniejszych korzyści stosowania tego typu oznaczeń należy wymienić przede wszystkim zgodność z założeniami metodologii 5S – sposobu organizacji miejsc pracy zgodnie z japońską filozofią Kaizen i systemem zarządzania Lean Management.

 taśmy produkcyjne

Taśmy do znakowania poziomego oznaczają pozwalają na skuteczne oznakowanie ciągów komunikacyjnych, miejsc magazynowych, stanowisk pracy i różnych stref w zakładach przemysłowych, jednocześnie stanowiąc najbardziej bezpieczny i przejrzysty sposób oznakowania zrozumiały nawet dla odwiedzających zakład gości. Jednocześnie jednak stanowią najważniejsze wyposażenie wizualne obiektów produkcyjnych pozwalających na zachowanie pełnej przejrzystości organizacji pomieszczeń i gwarantujących bezpieczeństwo poruszania się po nich w każdych warunkach.

You cannot copy content of this page