Czym jest system Kaizen?

Według definicji, samo słowo Kaizen oznacza dobrą zmianę w języku japońskim. Jest to rodzaj filozofii zarządzania. Jest ona ściśle związana z kulturą japońską oraz mentalnością jej mieszkańców. Jest to nowoczesne podejście do zarządzania. Co prawda, Kaizen funkcjonuje już od 50 lat, jednak ze względu na postęp technologii i zmiany, jakie dokonały się na przestrzeni ostatniego półwiecza, konieczne jest dostosowywanie systemu. System ten powstał w japońskim przemyśle. Japonia jest krajem, w którym od wieków panuje surowe podejście do zasad.

Jak działa system Kaizen?

Na samym początku warto dodać, że ideologia Kaizen, swoje początki miała w fabrykach, zakładach przemysłowych i w warsztatach. Obecnie, zastosowanie filozofii jest podstawą funkcjonowania praktycznie każdej dziedziny. Najbardziej, ideologia ta sprawdza się w szeroko pojętym przemyśle. Sukces nie powinien być powodem do zmniejszenia starań. Pracownicy, według filozofii Kaizen, muszą stale dążyć do poprawy wydajności firmy.

Ideologia Kaizen jest wykorzystywana w przypadku wielu branżach, niezależnie od tego, czy firma specjalizuje się w obróbce drewna czy w przekazywaniu i zabezpieczaniu informacji. Duże znaczenie dla filozofii, ma pojęcie strat. Każdy, kto pracuje/ pracował w gastronomii, w sklepie, w fabryce lub w innych miejscach, w których często pojawia się temat strat. My, znamy powszechnie stosowany sposób dokumentacji i porządkowania strat.

keizen w produkcji

Straty w Polsce i w wielu innych krajach, są dokumentowane jako ujemny wynik w produkcji. Stratą może być np. stłuczona półka tworzona dla klienta czy zepsucie się kilku beczek mleka w fabryce. Jednak straty nie muszą oznaczać jedynie przedmiotów materialnych. Otóż, firma może być stratna również w przypadku, gdy przy linii produkcyjnej pracuje za mało specjalistów z uprawnieniami. Poza tym, każdemu z nas znany jest przykład, w którym klient nie może dodzwonić się na infolinię, najczęściej z powodu braku większej ilości pracowników.

Każdy przypadek, który stanowi problem, jest dokładnie rozpatrywany przez zarządców firmy. Dzięki temu, udaje się wypracować nowe rozwiązania problemu. Awarie lub straty, które są wpisane w pracę na produkcji, mogą być mniej liczne poprzez zastosowanie rozsądnego i twórczego rozwiązania.

Zastosowanie Kaizen w produkcji

Produkcja odbywa się w miejscach, w których szczególnie ważna jest ideologia Kaizen. Warsztaty, zakłady czy hale produkcyjne, są szczególnie narażone na straty. Podstawą filozofii Kaizen, jest rozsądne rozpatrywanie wszystkich problemów. Opierając się o zalety Kaizen, można znacznie podnieść wyniki produkcji.

zastosowanie keizen
System Kaizen ma wiele zalet, zwłaszcza w procesie produkcji. Efektem działań zawartych w Kaizen, ma być nie tylko zwiększony zysk. Bardzo duży nacisk kładzie się na jakość wykonywanej pracy, bezpieczeństwo i rozsądek. Spośród wielu zalet, jakie wynikają ze stosowania systemu Kaizen, można wymienić przede wszystkim:

  • Możliwość ograniczenia kosztów – Kaizen nie narzuca inwestowania w nowoczesne aparatury, szkolenia czy zatrudniania większej ilości pracowników. Jej podstawą, jest zmiana organizacji na lepszą, której efektem ma być uzyskanie najwyższej jakości produktów.
  • Zasady zawarte w systemie Kaizen, są oparte na zdrowym myśleniu – Kaizen jest sposobem myślenia, który opiera się na stałym poszukiwaniu sposobów na podniesienie jakości. Poza tym, dla każdego pracownika, jednym z głównych celów każdej firmy, powinno być szukanie, poznawanie i stosowanie coraz to nowszych i lepszych sposobów na podniesienie jakości pracy i produktów.
  • System obejmuje twórcze rozwiązania – obecnie, wciąż możemy mieć do czynienia z różnymi problemami, jakie powstają w procesie produkcji (w tym straty). Zasady w Kaizen, określają szybie pozbycie się problemów i zapobieganie ich ponownemu powstawaniu.
  • Ciągłe podnoszenie jakości produktu – według filozofii Kaizen, podstawowym celem jest jak najlepsza poprawa jakości danego produktu i funkcjonowania firmy. Gdy kryterium to zostanie spełnione, należy utrzymać najwyższą jakość produktu. Osiągnięcie perfekcji w produkcji, nie może powodować zastoju w rozwoju firmy.

Cechy te są szczególnie ważne w procesie produkcji. Każda firma chce zapewnić swoim klientom najwyższą jakość produktów. Obecnie znane nam normy, nie odnoszą się do polepszania jakości w taki sposób, w jaki robi to filozofia Kaizen.

You cannot copy content of this page