Oznaczenia na podłogach stosowane w halach produkcyjnych i zakładach przemysłowych można podzielić na dwie główne grupy: znaczniki standardowe i niestandardowe. Wśród tych pierwszych znajdziemy przede wszystkim znaczniki kątowe i w kształcie litery „T”, przeznaczone do stosowania w momencie oznaczania konkretnych miejsc ustawienia przedmiotów, wyznaczania granic itp. Znacznie ciekawszą i bogatszą grupą wydają się być jednak znaczniki niestandardowe, których oferta jest znacznie bogatsza i bardziej różnorodna. Które z nich używane są najczęściej i dlaczego?

Czym właściwie są znaczniki niestandardowe?

Znaczniki niestandardowe to przede wszystkim oznaczenia, które nie wpisują się swoim wyglądem w standardy wymiarowe i niejednokrotnie odbiegają od typowego oznaczenia powstałego na zasadzie połączenia linii. Podobnie jak w przypadku oznaczeń standardowych ich znaczenie w zakładach przemysłowych jest jednak ogromne, jako że to właśnie w tej grupie znajdziemy wszelkiego rodzaju poziome znaki informacyjne i ostrzegawcze, dzięki którym zapewnione zostanie bezpieczeństwo w zakładzie i na halach produkcyjnych.

Znaczniki niestandardowe doskonale wpisują się w ideę Lean Management i technikę 5S polegającą na organizacji miejsca pracy i tworzenia go jak najbardziej wydajnym miejscem. Dzięki oznaczeniom na podłogach, wszystkie pasaże komunikacyjne będą oznaczone na tyle dobrze, że prawdopodobieństwo wypadku, zgubienia się w zakładzie czy zajmowania nieodpowiednich pozycji w danym miejscu będzie minimalne. Schemat ten najlepiej ukazują jednak konkretne przykłady oznaczeń:

Najpopularniejsze znaczniki niestandardowe i ich zastosowanie

Znacznik podłogowy niestandardowy „Prawy i lewy ślad buta” to jeden z podstawowych znaczników dbających o bezpieczeństwo w zakładzie. Znacznik taki może zostać umieszczony przed bramą, linią produkcyjną czy na konkretnym stanowisku pracy i oznaczać miejsce, w którym należy zatrzymać się i stać w trakcie jej wykonywania. W przypadku otwierających się bram będzie oznaczało bezpieczny dystans od bramy pozwalający na jej otworzenie się bez ryzyka dla pracownika nawet w przypadku awarii, natomiast na konkretnych stanowiskach pracy będzie wyznaczało najbardziej optymalne miejsce do wykonywania zadań na danym stanowisku.

Znacznik podłogowy niestandardowy „Przejście dla pieszych” będzie miał ogromne znaczenie w tych zakładach, w których linie komunikacyjne dla pieszych będą łączyły się z pasażami transportowymi. Wszędzie tam, gdzie człowiek może spotkać się z pojazdem i przeciąć jego drogę powinny być umieszczone znaki ostrzegające kierowców o przejściach dla pieszych, zorganizowane niemalże według zasad ruchu drogowego. Podobną rolę, tym razem z perspektywy pieszego może odegrać znacznik niestandardowy „Uwaga wózki”, który będzie ostrzegał o zbliżaniu się do strefy ruchu wózków widłowych. Analogicznie zadziała znacznik podłogowy niestandardowy „znak STOP”, którego celem będzie zatrzymywanie ruchu i wymuszanie ostrożności w danym miejscu przed ruszeniem dalej.

Ważnym z punktu widzenia BHP znacznikiem będzie też Znacznik podłogowy niestandardowy „Zakaz palenia”, który oczywiście reguluje miejsca w których dozwolone jest palenie papierosów i strefy, w których jest to bezwzględnie zabronione.

Znaczniki niestandardowe: linie i napisy

Dużą grupę znaczników niestandardowych budują wszelkiego rodzaju litery i napisy, strzałki i segmenty, których zadaniem jest wskazywanie konkretnego miejsca, kierunku ruchu czy rozdzielanie miejsc od siebie. I tak np. ważne okażą się znaczniki z wyklejanymi wewnątrz napisami (m.in. Assembly Line), mogącymi wskazywać na konkretne miejsce pracy lub strefę, w której wykonuje się konkretne zadania. Znacznika takiego można więc użyć przy wjeździe na linię montażową, magazyn, do chłodni czy do strefy biurowej.

You cannot copy content of this page