Lean Management wchodzi w skład rodziny nowoczesnych koncepcji zarządzania, gdzie myśli się procesowo, nie funkcjonalnie. Myślenie procesowe jest pewnego rodzaju wzorcem myślowym, dzięki któremu możliwe jest dokładne zrozumienie działających mechanizmów firmy.

Samo zarządzanie procesowe jest całością ciągłych i usystematyzowanych działań odnośnie planowania i wykonywania czynności danego procesu organizacji, tak aby całkowicie zrealizować wszelkie zamierzone cele. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia funkcjonalnego, które polega na podzieleniu organizacji na poszczególne komórkami organizacyjne, istota zarządzania procesowego sprowadza się do zarządzania pełnymi sekwencjami działań, czyli właśnie procesami.

Czym jest proces w zarządzaniu?

Proces jest sekwencją lub ciągiem uporządkowanych w logiczny sposób czynności, w wyniku których możliwie jest osiągniecie określonego rezultatu. Zazwyczaj proces określa sposób powstawania produktu lub usługi, którego odbiorcą jest klient zarówno zewnętrzny jak i wewnętrzny. Procesy gwarantują otrzymanie określonego przez nas efektu pracy.

zarządzanie procecami

Jak można podzielić procesy zarządzania?

Procesu można podzielić na trzy podstawowe rodzaje. Pierwszym z nich są procesy podstawowe, które generują wartość dodaną, czyli dokładnie to co jest oczekiwane przez klienta. Zazwyczaj zaliczane są do nich działania produkcyjne, dystrybucyjne, sprzedażowe, projektowe czy marketingowe. Klient poprzez wykonywane procesy określa jakość oraz efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa bądź zakładu produkcyjnego.

Drugim rodzajem są procesy pomocnicze, które tylko pośrednio generują wartość dodaną. Klient nie dostrzega ich i nie mają one wpływu na wizerunek i postrzeganie przedsiębiorstwa. Do procesów z tej grupy zalicza się działania magazynowe, kontrolę jakości, utrzymanie ruchu czy rekrutację i działania zakupowe.

Ostatnim rodzajem procesów są procesy zarządzania, które w sposób strategiczny wpływają na generowanie wartości dodanej. Ich zadaniem jest regulowanie wszelkich innych procesów zachodzących w firmie. Określają one wizję przedsiębiorstwa i monitorują podejmowane działania. Uregulowanie pracy i jej stałe kontrolowanie daje możliwość ustalenia pewnych standardów, dzięki którym firma ma możliwość osiągania dalszych sukcesów.

myślenie procesowe

Myślenie procesowe w praktyce

Myślenie procesowe jest wykorzystywane w wielu przedsiębiorstwach. Wraz z ich rozbudową, procesy zachodzące w niej będą się komplikowały i nawarstwiały. Dzięki myśleniu procesowego możliwe będzie określenie przedsiębiorstwa jako zbioru dokładnie zaplanowanych procesów oraz działań, dzięki którym wszystkie mechanizmy mogą skutecznie funkcjonować.

Aby uzmysłowić sobie czym jest myślenie procesowe warto wyobrazić sobie przedsiębiorstwo i wszystkie etapy powstawania danego produktu. Większość osób pracujących na danych stanowiskach w procesie produkcji nie skupia się na tym, przez jakie procesy przechodzi produkt zanim do nich trafi, ani co dzieje się z nim dalej. Również osoby procujące w biurach np. księgowi, handlowcy nie są zainteresowani jak przebiegają procesy dzięki którym w efekcie końcowym otrzymujemy gotowy produkt.

Myślenie procesowe uzmysławia, że mechanizm działalności całej firmy jest płynny, a każdy proces składa się ze składowych podprocesów. Opis procesu zapewnia zidentyfikowanie operacji oraz zadań, cech przedmiotu. Myślenie procesowe pozwala zrozumieć co dziej się wokół nas, niezależnie czy odnosi się to do sytuacji z życia codziennego czy zawodowego. Ponadto dzięki niemu możliwe jest zachowanie porządku, ładu w głowie, dzięki czemu nawet najbardziej skomplikowane procesy stają się logiczne i uporządkowane.

Poprawia się także sama komunikacja między ludźmi, która jest podpierana tym, że każda ze stron może lepiej formułować swoje myśli przez co cała relacja nie jest niczym zakłócona. Myślenie procesowe jest określane przez niektórych jako struktura, która gwarantuje i poniekąd narzuca reguły i postrzegania i pojmowania rzeczywistości. Zastosowanie myślenia procesowego powinno być wykorzystywane w wielu sytuacjach, które dzięki temu mogłyby przebiegać sprawniej, efektywniej i prowadzić do oczekiwanych efektów.

You cannot copy content of this page