World Class Manufacturing, w skrócie WCM to zebrane w formie zintegrowanego system zarządzania metody, koncepcje i narzędzia pozwalające na osiąganie najlepszych wyników i najwyższego poziomu doskonałości międzynarodowej produkcji. WCM stawia na ciągłe doskonalenie działań przedsiębiorstwa, najwyższą jakość, niezawodność i terminowość dostaw, a także minimalizowanie kosztów produkcji przy jednoczesnym nacisku na innowacyjność. Dzięki zastosowaniu WCM praca przedsiębiorstwa powinna stać się bezpieczniejsza i łatwiejsza, a jej koszty niższe i łatwe do zaakceptowania. Jak jednak przebiega proces implementacji zasad World Class Manufacturing w przemyśle i czego dokładnie dotyczą?

Podstawy World Class Manufacturing: na czym polega WCM?

WCM to połączenie pomysłów i przepisów na zarządzanie zebranych z czterech kompleksowych metod: Total Quality Control (lub Total Quality Management, TQC/TQM), Total Productive Maintenance (TPM), Total Industrial Engineering (TIE) oraz Lean Manufacturing (lub Just in Time, LM/JiT). Każda z wspomnianych metod obejmuje nieco inny obszar zarządzania w firmie, które sprawnie połączone w formie WCM stanowią naprawdę porządną bazę do budowania międzynarodowego uznania i wysokiej pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

 world class manufacturing

TQC to metoda ukierunkowana na potrzeby klientów i angażowanie wszystkich pracowników w wytwarzanie produktów najwyższej jakości, które spełniały by ich oczekiwania. Podstawowym podejściem przyjmowanym w ramach tej metody jest zbiorowy wysiłek całego przedsiębiorstwa zorientowany na jakość, przy założeniu że aby osiągnąć najwyższe standardy konieczne jest ciągłe usprawnianie organizacji na wszystkich płaszczyznach jej działania. Kolejna z metod, TPM, to z kolei nakierowanie uwagi na zarządzanie techniczną stroną hal produkcyjnych – poprzez angażowanie pracowników w dbanie o stanowiska pracy i konserwację maszyn i urządzeń, celem TPM jest zredukowanie do zera liczby awarii, defektów czy braków w obrębie zaplecza technicznego przedsiębiorstwa.

Trzecim elementem World Class Manufacturing jest TIE, czyli kompleksowe zarządzanie przemysłem w przedsiębiorstwie. Jego celem jest maksymalizacja wydajności pracy poprzez zmniejszenie nadmiernego obciążenia pracą (muri), nieregularności pracy (mura) i strat spowodowanych niską efektywnością procesów produkcji (muda). Ostatnim komponentem zarządzania według WCM jest metoda JiT, oparta na eliminacji wszelkiego marnotrawstwa i jednoczesnym doskonaleniu wydajności firmy według filozofii Kaizen.

 world class manufacturing

Implementacja World Class Manufacturing w przemyśle

WCM pozwala na osiągnięcie najwyższego poziomu jakości i doskonałości produkcji na arenie międzynarodowej dzięki wprowadzeniu zasad ze wszystkich czterech opisanych powyżej metod. To dzięki nim możliwe jest tu osiągnięcie tzw. stanu cztery razy zero: zero marnotrawstwa, zero wypadków, zero defektów i braków, oraz zero awarii. Wśród głównych celów implementacji systemu zarządzania według World Class Manufacturing jest maksymalizowanie wyników produkcji przy jednoczesnym przestrzeganiu założonych celów jakościowych, a także zapewnienie możliwości ewolucji systemu produkcyjnego.

Skuteczne wdrożenie modelu WCM, w tym więc wszystkich wspomnianych na początku metod jest procesem niezwykle długotrwałym, który w całości może zająć 10 lat. Wdrażanie obejmuje dwa główne filary działań: techniczny i zarządczy, przy czym ten pierwszy wiąże się przede wszystkim ze zmianami wewnątrz procesów i konkretnych działań, a drugi z kwestiami systemowymi i managerskimi. Realnie jednak nawet po wdrożeniu modelu nie kończy się praca nad udoskonalaniem procesów – w końcu to przecież rozwijanie się jest jednym z jego głównych filarów.

We wdrażanie WCM powinni być zaangażowani wszyscy pracownicy, podchodzący do procesu z nastawieniem na ciągłą zmianę i usprawnienia. Jednym z elementów, który może zdecydowanie pomóc w procesie wdrażania WCM i standaryzacji procesów jest wprowadzenie wszelkich wizualnych ułatwień i znaczników będących podstawowym elementem zasad 5S.

You cannot copy content of this page